Interim

Interim

Ibland händer det att tiden inte räcker till. Saker som borde göras hinns helt enkelt inte med. Vi kan hjälpa er med områden som är nödvändiga med som ofta upplevs som lite jobbiga. Hyr en resurs som på löpande basis kan hjälpa er med drift av ledningssystem. Eller med arbetsmiljö som arbetsmiljö/skyddskommitté, arbetsmiljö/skyddsronder, riskbedömningar, intern revision och ledningens genomgång för att nämna några.