Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Rätt kunskap och kompetens ger jobbsmarta arbetssätt och förutsättning till bra lönsamhet och god arbetsmiljö. Kunskaps- och kompetensbrist kan orsaka sanktionsavgifter, viten och orsaka ineffektivt arbete. Vår utbildningsverksamhet tar avstamp från standarderna (ISO/FR), lagar och reglers samt andra krav på vad du och ditt företag måste ha koll på utifrån er verksamhet, risker och behov. Finns inte rätt kompetens och kunskap avseende arbetsmiljö ”inom huset” finns lagkrav på att anlita företagshälsovård eller motsvarande kompetens. Samtliga kurser kan genomföras som öppna eller företagsanpassade i klassrum eller som lärarledd distans via dator. Vissa kurser kan genomföras på engelska. I samtliga utbildningar tillämpas grundläggande principer för vuxnas lärande. Med företagsanpassad kurs menar vi att innehåll, övningar och kursdokumentation anpassas till företagets verklighet och behov

  • Deltagarna är samlade i ett ”klassrum”.
  • Utbildaren leder kursenseminariet på webben
  • Deltagarna genomför självständigt E-kurs.
  • En mix av 1-3.