Kränkande särbehandling och utredning

Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

Finns minsta lilla misstanke om att det förekommer kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, mobbning eller diskriminering på arbetsplatsen har arbetsgivaren utrednings- och åtgärdsskyldighet. Denna skyldighet gäller även utanför arbetsplatsen och ordinarie arbetstid i samband med arbetet, exempelvis under en konferens eller tjänsteresa. Chefer och ledare ska ha rätt kunskap för att kunna förebygga och hantera kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Kunskap är den mest effektiva åtgärden för att minska sociala risker på arbetsplatsen. Därför behöver samtliga medarbetare grundläggande kunskaper om kränkande särbehandling och om arbetsplatsens relevanta policys och rutiner. Regelverket om arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsmiljön för att ta reda på om det finns risker för fysisk och psykosocial ohälsa. Saknas denna kompetens eller om det skäl att göra grundliga undersökningar måste arbetsgivaren vända sig till företagshälsovård eller annan sakkunnig oberoende expertis. Exempelvis kan det handla om komplexa problem som pågått en längre tid och som man inte lyckas få ordning på eller att det är högt uppsatta chefer som är involverade. Utredningen ger inte bara svar på om det skett kränkande särbehandling eller inte utan presenterar konkreta förslag på åtgärder och en beskrivning av bakomliggande orsaker.