SAM

Hjälp med din arbetsmiljö

Huvudsyftet med reglerna kring arbetsmiljö är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Arbetsgivaren ska vara steget före, oavsett om ohälsan kommer plötsligt eller lömskt smygande. Arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker
Det räcker inte att lita på att ha tur i arbetet att ingen skadar sig eller undvika sanktionsavgifter.
Effekten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete på riktigt är bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet, attraktivitet som arbetsgivare och ett ständigt pågående förbättringsarbete.