Konsulttjänster

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsultjänster inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vill du ha stöd med att införa ledningssystem och kanske ISO- eller FR2000-certifiera dig vi hjälpa till. Vi hjälper till med att avhjälpa och implementera metoder som gör att ni kan åtgärda inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket.